Historical Photo Gallery

          Previous Chairmen of the Department 

 

     1. Prof. S.M Githigia

                 Prof. Githigia 

 

     2. Prof. Maingi

Prof. Maingi

     

3. Prof. Gathumbi

Prof. Gathumbi

4. Prof. Bebora

Prof. Bebora

5. Prof. Ngatia

Prof. Ngatia

6. Prof. Nyaga

Prof. Nyaga

7. Prof. Mugera

Prof. Mugera

8. Prof. 

Prof.